Xingshikou Road, Yiyuan Culture Industry Plaza, A 1-5, Haidian District, Beijing, China, 100195